CHUAN KUO J.S.C. (12292)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CHUAN KUO J.S.C.

Nội dung kinh doanh

sản phẩm gạch men

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CHUAN KUO J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai, long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3542129

URL

http://www.ck-porcelain.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CHUAN KUO J.S.C..

PAGE TOP