Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA (12290)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA

Nội dung kinh doanh

Mỏ dầu, khí hóa và phân bón như LG Chem.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3841230

URL

http://www.lgvinachem.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA.

PAGE TOP