Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA(Cong ty TNHH Hoa Chat LG VINA) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA

Nội dung kinh doanh

Mỏ dầu, khí hóa và phân bón như LG Chem.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3841230

URL

http://www.lgvinachem.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Hoá Chất LG VINA.

PAGE TOP