AK Vina Co., Ltd (12286)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

AK Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thiết bị sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AK Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Go Dau Industrial Park, Lot 12, Road 2, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3541986

URL

http://www.ak-vinacom

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AK Vina Co., Ltd.

PAGE TOP