Kim Thanh Luu Co., Ltd (12285)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kim Thanh Luu Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật liệu xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kim Thanh Luu Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Địa chỉ

Dung Quat Industrial Park, Lot 5, Binh Thuan Communes, Binh Son District, Quang Ngai Province

TEL

FAX

84-55-3853555

URL

http://www.ktlwoodvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kim Thanh Luu Co., Ltd.

PAGE TOP