PNP Chemitech Co., Ltd (12284)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PNP Chemitech Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PNP Chemitech Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Lot G0-1, Duc Hoa Dong, Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779699

URL

http://www.pnpchemitech.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PNP Chemitech Co., Ltd.

PAGE TOP