Công ty TNHH Tân Nam Phát (12282)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Tân Nam Phát

Nội dung kinh doanh

sơn bột tĩnh điện

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty TNHH Tân Nam Phát.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Lot E2-1,Duc Hoa Dong,Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779869

URL

http://www.tannamphat.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty TNHH Tân Nam Phát.

PAGE TOP