Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

APPC Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

bao bì giấy và nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với APPC Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Lot D-D1, Road 5, Duc Hoa Dong, Duc Hoa, long An Province

TEL

FAX

84-72-3779417

URL

http://www.appc.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với APPC Co., Ltd.

PAGE TOP