CÔNG TY 4 ORANGES CO.,LTD (12280)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY 4 ORANGES CO.,LTD

Nội dung kinh doanh

thiết bị sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY 4 ORANGES CO.,LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Lot CO 2-1. Duc Hoa Dong, Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779619

URL

http://www.4oranges.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY 4 ORANGES CO.,LTD.

PAGE TOP