PETROL No 24 J.S.C. (12279)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PETROL No 24 J.S.C.

Nội dung kinh doanh

xăng dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với PETROL No 24 J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Lot C2, Duc Hoa Dong, Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779913

URL

http://www.comecopetro.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với PETROL No 24 J.S.C..

PAGE TOP