Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Nhựa Đệ Nhất (12277)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Nhựa Đệ Nhất

Nội dung kinh doanh

ống

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Nhựa Đệ Nhất.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Hoa 1 Industrial Park, Duc Hoa Dong, Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779160

URL

http://www.nhuadenhat.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Nhựa Đệ Nhất.

PAGE TOP