Ideco Co., Ltd (12276)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ideco Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ideco Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Xuyen Industrial Park., Road 3, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3837868

URL

http://www.pvmcl.com.hk

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ideco Co., Ltd.

PAGE TOP