Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam (12275)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam

Nội dung kinh doanh

xây dựng ở nước ngoài

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Xuyen Industrial Park, Road 9, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3611788

URL

http://www.alpha-ecc.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam.

PAGE TOP