STX VIETNAM OFFSHORE (12274)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

STX VIETNAM OFFSHORE

Nội dung kinh doanh

đóng và sữa chữa tàu, công nghiệp hỗ trợ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với STX VIETNAM OFFSHORE.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Xuyen Industrial Park, Road 6, Rach Dua Ward, Vung Tau City . Ba Ria-Vung City . Ba Ria-Vung

TEL

FAX

84-64-3616615

URL

http://www.akeryards.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với STX VIETNAM OFFSHORE.

PAGE TOP