VIETNAM OFFSHORE FABRICATION & ENGRG CO., LTD (12269)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIETNAM OFFSHORE FABRICATION & ENGRG CO., LTD

Nội dung kinh doanh

xây dựng ở nước ngoài

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM OFFSHORE FABRICATION & ENGRG CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Xuyen Industrial Park, 5 Str, Ward 10, Vung Tau City, Sa Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3832828

URL

http://www.vnoffshore.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM OFFSHORE FABRICATION & ENGRG CO., LTD.

PAGE TOP