VIETUBES Co., Ltd (12267)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIETUBES Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Thiết bị gas & dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETUBES Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Xuyen Industrial Park Road 11, Rach Dua, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3834664

URL

http://www.vietubes.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETUBES Co., Ltd.

PAGE TOP