HANAKA CORP. GROUP (12266)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HANAKA CORP. GROUP

Nội dung kinh doanh

tủ bảng MCB, bảng MCCB, chuyển mạch và điều khiển, chuyển đổi tụ điện, MCB

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HANAKA CORP. GROUP.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Dong Nguyen Industrial Park, Dong Ngan, Tu Son, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3741777

URL

http://www.hanaka.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HANAKA CORP. GROUP.

PAGE TOP