DAMINH CO., LTD - BRANCH J.S.C. (12263)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DAMINH CO., LTD - BRANCH J.S.C.

Nội dung kinh doanh

vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với DAMINH CO., LTD - BRANCH J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 6, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3783918

URL

http://www.damico.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với DAMINH CO., LTD - BRANCH J.S.C..

PAGE TOP