CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC (12262)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Nội dung kinh doanh

có nhiều loại thép đặcbiệt là thép chất lượng cao và tính năng đặc biệt: HR: SPHC, SPHD, SPHE, SPHT1, SPHT2...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 5, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3783839

URL

http://www.smc.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC.

PAGE TOP