Jinho Co., Ltd (12258)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Jinho Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm thêu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Jinho Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 3, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3782309

URL

http://www.jinhoemb.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Jinho Co., Ltd.

PAGE TOP