CERAMIC WORLD CO., LTD (12257)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CERAMIC WORLD CO., LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm gạch men

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CERAMIC WORLD CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 3, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3756606

URL

http://www.ceramicworld.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CERAMIC WORLD CO., LTD.

PAGE TOP