Tan Dinh-Fico J.S.C. (12256)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tan Dinh-Fico J.S.C.

Nội dung kinh doanh

vật liệu xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Tan Dinh-Fico J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 2B, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3782346

URL

http://www.fico-tandinh.com.Vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Tan Dinh-Fico J.S.C..

PAGE TOP