Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (12254)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Nội dung kinh doanh

Dây cốt thép, thép tròn, thép thanh, thép chữ V

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

No 16 Thai Phien, Dist.Hai Chau , Da Nang

TEL

FAX

84-511-3823306

URL

http://www.cevimetal.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

PAGE TOP