Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd (12253)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sơn bột tĩnh điện

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 2, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3758371

URL

http://www.tiger-coatings.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP