Trung Bo Vietnam Co., Ltd (12252)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Trung Bo Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

hoàn thiện dây trung tâm bằng keo làm cứng Huntsman( chất đông cứng Morton )

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Trung Bo Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 2, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3783963

URL

http://www.iaoson.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Trung Bo Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP