ARTGLASS J.S.C. (12245)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ARTGLASS J.S.C.

Nội dung kinh doanh

sản phẩm pha lê và thủy tinh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với ARTGLASS J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Lot 4-5, Road 28, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3768094

URL

http://www.artglass.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với ARTGLASS J.S.C..

PAGE TOP