CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC (12240)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC

Nội dung kinh doanh

thép mạ kẽm và các sản phẩm thép mạ kẽm khác

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Dinh Xuyen Industrial Park, Dao Duc Communes , Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province

TEL

FAX

84-211-3887912

URL

http://www.vgpipe.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC.

PAGE TOP