CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC (12240)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC

Nội dung kinh doanh

thép mạ kẽm và các sản phẩm thép mạ kẽm khác

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Dinh Xuyen Industrial Park, Dao Duc Communes , Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province

TEL

FAX

84-211-3887912

URL

http://www.vgpipe.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC.

PAGE TOP