Công ty TNHH ĐỨC PHÁT (12237)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH ĐỨC PHÁT

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH ĐỨC PHÁT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Địa chỉ

Dinh Tram Industrial Park, Lot B1-B2, Hong Thai Communes, Viet Yen District, Bac Giang Province

TEL

FAX

84-240-3866755

URL

http://www.ducphatsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH ĐỨC PHÁT.

PAGE TOP