Viet Ly Co., Ltd (12235)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Ly Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Viet Ly Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Địa chỉ

Dien Nam- Dien Ngoc Industrial Park, Lot 7, Dien Ban District, Quang Nam Province

TEL

FAX

84-510-3943058

URL

http://www.viet-ly.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Viet Ly Co., Ltd.

PAGE TOP