Rieker Vietnam Ltd (12234)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Rieker Vietnam Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm giày

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Rieker Vietnam Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Địa chỉ

Dien Nam- Dien Ngoc Industrial Park, Lot 1, Dien Ban District, Quang Nam Province

TEL

FAX

84-510-3743539

URL

http://www.rieker.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Rieker Vietnam Ltd.

PAGE TOP