Sinfu Co., Ltd (12232)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sinfu Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thiết bị làm lạnh(HVAC)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sinfu Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dai Dang Industrial Park, Lot Ct-10-11, Tan Uyen District, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-850-3860067

URL

http://www.sinfu-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sinfu Co., Ltd.

PAGE TOP