CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F (12231)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F

Nội dung kinh doanh

Vừa giá đỡ nhiệm vụ, hệ thống kệ có chọn lọc.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dai Dang Industrial Park, Lot C2-18, Tan Uyen District, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3624201

URL

http://www.jfrack.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F.

PAGE TOP