WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES(VIETNAM)CO. LTD-BRANCH (12229)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES(VIETNAM)CO. LTD-BRANCH

Nội dung kinh doanh

gạch xi măng, gạch kính, mái ngói, sơn,quét tường, sứ vệ sinh, cửa sổ nhựa uPVC Đồng Tâm , gương

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES(VIETNAM)CO. LTD-BRANCH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Da Nang Industrial Park, Lot48, Road 4, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3931228

URL

http://www.whitehorseceramic.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES(VIETNAM)CO. LTD-BRANCH.

PAGE TOP