Huu Nghi Da Nang Co., Ltd (12228)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Huu Nghi Da Nang Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm giày

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Huu Nghi Da Nang Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Da Nang Industrial Park, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3934071

URL

http://www.hunexcovn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Huu Nghi Da Nang Co., Ltd.

PAGE TOP