Midway Metals Vietnam Co., Ltd (12226)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Midway Metals Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Midway Metals Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Địa chỉ

Chau Son Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province

TEL

FAX

84-351-3848456

URL

http://www.midwaymetals.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Midway Metals Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP