Albetta lnt'l VN Co., Ltd (12222)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Albetta lnt'l VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Albetta lnt'l VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, No 930B2, Road B. Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC

TEL

FAX

84-8-37422030

URL

http://www.albetta.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Albetta lnt'l VN Co., Ltd.

PAGE TOP