Siamp Co., Ltd (12221)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Siamp Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

dịch vụ vệ sinh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Siamp Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, Lot E1, Road K1, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC

TEL

FAX

84-8-37422085

URL

http://www.siamp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Siamp Co., Ltd.

PAGE TOP