TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN (12220)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN

Nội dung kinh doanh

vật liệu bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, Lot 934D3. Road D, Thanh My Loi Ward, District 2. HCMC

TEL

FAX

84-8-37421235

URL

http://www.namthaison.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN.

PAGE TOP