Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CAC CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Hệ thống điều khiển phân phối DCS;hoạch định nguồn lực công ty ERP ; hệ thống thực thi sản xuất MES

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CAC CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, 938A9 Road A, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC

TEL

FAX

84-8-37420891

URL

http://www.cacvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CAC CO., LTD.

PAGE TOP