CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC (12218)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC

Nội dung kinh doanh

Xe cứu hỏa, bơm chữa cháy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, 938A7 Cuim II,Road A, Thanh My Loi Ward, District 12,HCMC

TEL

FAX

84-8-37420872

URL

http://www.firevietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC.

PAGE TOP