WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C. Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C.

Nội dung kinh doanh

lương thực và bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

Cai Son-Hang Bang Industrial Park, An Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho Province

TEL

FAX

84-710-3894894

URL

http://www.westfood.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C..

PAGE TOP