WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C. (12217)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C.

Nội dung kinh doanh

lương thực và bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

Cai Son-Hang Bang Industrial Park, An Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho Province

TEL

FAX

84-710-3894894

URL

http://www.westfood.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với WEST FOOD PROCESSING FOR EXPORT J.S.C..

PAGE TOP