Trung A Co., Ltd (12215)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Trung A Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cáp nguồn, dây cách điện PVC và dây mềm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Trung A Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

146 Ton Duc Thang Str., Da Nang

TEL

FAX

84-511-3768988

URL

http://www.trunga.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Trung A Co., Ltd.

PAGE TOP