The Ky Moi Co., Ltd (12214)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

The Ky Moi Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sợi trắng, sợi rỗng, sợi nâu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với The Ky Moi Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Cai Lan Industrial Park, Gieng Day Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

TEL

FAX

84-33-3648188

URL

http://www.vncpf.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với The Ky Moi Co., Ltd.

PAGE TOP