Saveri Home & Garden Vietnam Co., Ltd (12211)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Saveri Home & Garden Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm gạch men

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Saveri Home & Garden Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Duong Industrial Park, Road 1, Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3792553

URL

http://www.saveri.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Saveri Home & Garden Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP