Dong Avina Co., Ltd (12210)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dong Avina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

bao bì giấy và nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dong Avina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Duong Industrial Park, Road 1, Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3782312

URL

http://www.donyanina.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dong Avina Co., Ltd.

PAGE TOP