Entrances Co., Ltd (12207)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Entrances Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nguồn sáng compact, chiếu sáng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Entrances Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Dang Industrial Park, No 1039-1040, Ta Quang Buu Str., Ward 6, District 8, HCMC

TEL

FAX

84-8-39816168

URL

http://www.thaikimlong.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Entrances Co., Ltd.

PAGE TOP