Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIDAMO JSC

Nội dung kinh doanh

Thiết bị gas & dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VIDAMO JSC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Chieu Industrial Park, Lot D, Road 3, Binh Chieu Ward, ThuChieu Ward, ThuChieu Ward, ThuChieu Ward, Thu Duc District, HCMC

TEL

FAX

84-8-38979895

URL

http://www.vidamo.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VIDAMO JSC.

PAGE TOP