Công ty Công Nghiệp Tân Á (New Asia Industry) (12200)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Công Nghiệp Tân Á (New Asia Industry)

Nội dung kinh doanh

vật liệu bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Công Nghiệp Tân Á (New Asia Industry).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Chieu Industrial Park, Lot B, Road 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37293028

URL

http://www.newasia-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Công Nghiệp Tân Á (New Asia Industry).

PAGE TOP