Viva-Blast (Vietnam) Co., Ltd (12198)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viva-Blast (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Bảo vệ hàng hải và các dịch vụ bảo vệ khác.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Viva-Blast (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Binh Chieu Industrial Park, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

TEL

FAX

84-8-38965004

URL

http://www.vtvablast.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Viva-Blast (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP