Dongsung NSC Vietnam (12193)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dongsung NSC Vietnam

Nội dung kinh doanh

Keo dán giày

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Dongsung NSC Vietnam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 7, Road 9A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3835463

URL

http://www.nstarch.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Dongsung NSC Vietnam.

PAGE TOP