Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) (12187)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO)

Nội dung kinh doanh

dây cốt thép, thép tròn, thép thanh, thép chữ V

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ

Ward. Cam Gia , T.p Thai Nguyen , Thai Nguyen Province

TEL

FAX

84-280-3832056

URL

http://www.tisco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

PAGE TOP